به پایگاه اطلاع رسانی شرکت همیار خوش آمدید

نرم افزار انبار  فروش همیار

همیار یک سیستم یکپارچه است که فعالیتهای مرتبط با تولید یا خریدکالا وبطور کلی انبارداری وکنترل موجودی را نیز به انجام می رساند .

ویژگیهای مهم این بخش عبارتند از :

ثـبـت اطلــاعـات کالا ، موجودی دوره ، نقطه سفارش ، تصویر کالا، قیمت فروش و مهمتر از هـمه امـکان گـروه بندی کـالا ها .

صدور رسید های خرید کالا و برگشت از خرید .

صدور حواله کالا از انبار و همچنین برگشت حواله به انبار اطلاعات کـالاهـای مـصرفـی انبـار برگشت کالای مصرفی و نقل وانتقال کالا میان انبارهای مختلف.

صـدور برگ درخواست کالا، اطلاعات انبار گـردانی و شمارش اقلام مـوجود در بانـک اطلاعات .

اطلاعات مرتبط با حواله های صادره برای یک کـالای خاص، یک مشتری خاص و یا گروهـی ازکالاها به همراه حواله های فاکتور نشده .

اطلاعات مـرتـبـط با کاردکس کالا ،کاردکس گروه کالا گردش ،کالا در دوره های مختلف و...

مجموعه عملیات مرتبط با تولید و یا خرید کالا جهت فروش توسط نرم افزارهمیار پشتیبانی می شوند .

برای کسب اطلاعات بیشتر  و  مشاهده قسمت هایی از  نرم افزار  به لینک زیر مراجعه فرمایید:

قابلیت های نرم افزار انبار فروش