به پایگاه اطلاع رسانی شرکت همیار خوش آمدید

نرم افزار پارکینگ همیار

طراحی گزارش

امكان طراحي گزارش بصورت دلخواه و ثبت آن

امكان گروه بندي گزارشات طراحي شده جهت جستجوي سريع آنها

امكان شرط گذاري مركب روي اطلاعات

امكان تعريف فرمت جهت چاپ خروجي گزارش

امكان تعريف محاسبات روي خروجي گزارش

امكان مقايسه خروجي دو گزارش با يكديگر و تيك كردن مشابهات

امكان انتقال گزارشات تعريف شده بصورت متن

امكان تعريف كاربران مختلف و تعيين دسترسي به اطلاعات

امكان تهيه پشتيبان از اطلاعات

امكانات ويژه

امكان ارتباط با انواع راهبند

امكان ارتباط با انواع دستگاههاي كارت خوان بدون تماس ( RFID )

امكان باز كردن اتوماتيك راهبند در صورت معتبر بودن كارت اعتباري هنگام ورود و خروج خودرو

امكان تعريف كارتهاي بدون تماس براي خودروها و تعريف اعتبار آنها از نظر زماني يا ريالي

امكان تعريف كارتهاي اعتباري يك روزه و دو روزه و چند روزه

امكان شارژ اعتبار كارتهاي بدون تماس

امكان ارتباط با دستگاههاي كارت خوان بدون تماس از راه دور ( ٤ الي 50 متر )

امكان دريافت اطلاعات از انواع TAG هاي غير كارتي مانند جا سوييچي ، مچ بند ، گردن بند ، برچسبها ي قابل نصب بر روي شيشه اتومبيل و غيره ، جهت

باز كردن اتوماتيك راهبند پاركينگ

امكان تهيه انواع گزارشات متفاوت از جمله ورود و خروج اتومبيلها ، تعداد اتومبيلهاي داخل پاركينگ ، زمان توقف ، ميزان اعتبار و باقي مانده اعتبار كارتها و غيره.

امكان قراردادن شرطهاي مختلف در ورود و خروج اتومبيلها ، مثلا توانايي ورود چند اتومبيل به پاركينگ يا خروج ازآن با استفاده از يك كارت به جاي چند كارت

، يا ثبت تعداد دفعات مجاز ورود و خروج توسط يك كارت به پاركينگ.ويا محدود كردن تعداد ساعات ورود و خروج مثلا از ٦ صبح تا ١١ شب و غيره .